یافته جدید دانشمندان: رژیم غذایی پرچرب می‌تواند باعث افزایش اضطراب شود

این موضوعی پوشیده نیست که بسیاری از ما وقتی استرس داریم برای آرامش گرفتن به سراغ غذاهای ناسالم می‌رویم. تحقیقات جدید اما در آمریکا نشان می‌دهد که این استراتژی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.…

نتیجه تحقیق ۲۰ ساله؛ سبک زندگی بی‌تحرک و نشستن جلوی تلویزیون چه بلایی بر سر ما می‌آورد؟

۱ انجام فعالیت بدنی برای سالم ماندن در پیری ضروری است، بخصوص اگر بیشتر وقت خود را روی مبل و تماشای صفحه تلویزیون میگذرانید. یک مطالعه اخیر تأثیرات مضر تماشای تلویزیون و بی‌تحرکی را بر…