یک اینفلونسر می‌گوید هیچ پشیمانی از خالکوبی نام نامزدش بر روی پیشانی‌اش نخواهد داشت.

یک اینفلونسر اینترنتی می‌گوید هیچ پشیمانی از خالکوبی نام نامزدش بر روی پیشانی‌اش نخواهد داشت. آنا استانسکوفسکی با انتشار ویدیویی از طرح اولیه نام کوین روی بخش بالایی صورتش، به شهرت رسید. سپس او بر…

پنج میلیون فرصت کاری کشور در اختیار مهاجران؛ ۶۷ درصد از جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله ایرانی بیکار هستند

پنج میلیون فرصت شغلی ایران در اختیار مهاجران خارجی است. مهاجرانی که شمار آنها هشت میلیون نفر اعلام شده، و در نتیجه ۵۹ درصد از آنان در ایران دارای شغل هستند. کارفرمایان تعداد زیادی از…