رواج اجاره‌نشینی در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا؛ چند درصد خانوارهای اروپایی صاحبخانه‌اند؟

با توجه به آمارهای ارائه شده توسط یورواستات، نرخ اجاره‌نشینی در میان خانوارهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است.

در سال ۲۰۲۲، متوسط نرخ اجاره‌نشینی در این کشورها به ۳۰.۹ درصد رسیده است. این در حالیست که این رقم در سال ۲۰۲۰، ۳۰.۳ درصد بوده است. بنابراین طی دو سال اخیر، نرخ اجاره‌نشینی ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، بیشترین نرخ مالکیت مسکن مربوط به کشورهای شرق اروپا است. به عنوان مثال ۹۴.۸ درصد خانوارهای رومانی صاحبخانه هستند. پس از آن نیز کشورهای اسلواکی، کرواسی و مجارستان بیشترین نرخ مالکیت را دارند.

اما در مقابل، آلمان همچنان تنها کشور عضو اتحادیه اروپاست که اکثریت خانوارهای آن اجاره‌نشین هستند. ۴۷درصد خانوارهای آلمانی اجاره‌نشین بوده و تنها ۵۳ درصد مالک مسکن خود می‌باشند.

پس از آلمان، اتریش، دانمارک و فرانسه به ترتیب بالاترین نرخ اجاره‌نشینی را در میان اعضای اتحادیه اروپا دارا می‌باشند.

منبع خبر

One thought on “رواج اجاره‌نشینی در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا؛ چند درصد خانوارهای اروپایی صاحبخانه‌اند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *