فضانوردان وقتی به لبه فضا می‌رسند، بی‌وزن می‌شوند.آنها تسمه‌های نگهدارنده‌شان را جدا کرده و در حالی که به دلیل گرانش صفر شناور هستند، ۱۳ آزمایش انجام دادند.در این آزمایشات دینامیک حرارتی سیال زیست‌پزشکی و ریزگرانش بررسی شد.این یک سفر فرو مداری بود به این معنا که فضاپیما وارد مدار کامل نمی‌شود در نتیجه پس از چند دقیقه که فضانوردان کمربندهای‌شان را محکم می‌کنند، شروع به سُریدن به سوی زمین می‌کند.