مصرف بیش از اندازه ملاتونین چه بر سرمان می‌آورد؟

مکمل‌های غذایی ملاتونین هر روز در میان افرادی که مشکل خواب دارند محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند. موارد استفاده بیش از حد از این مکمل‌ها به‌تازگی افزایشی قابل ملاحظه داشته است. استفاده بیش از اندازه ملاتونین…