هوندا زدآر‌-وی؛ سریع و عجیب

از چند منظر می‌شود به مدل نامتداول هوندا زدآر‌-وی فکر کرد. برای هوندا‌دوست‌ها، تقریبا روشن است که نمونه‌ای از هوندا سیویک هیبریدی (دوگانه‌سوز) است، اما با بدنه بلندتر به سبک شاسی‌بلند که روی کف مکانیکی و سیستم‌های هاچ‌بک…

ماه چگونه شکل گرفت و به قمر زمین تبدیل شد؟

دانشمندان سرانجام توالی رخدادهایی را کشف کرده‌اند که احتمالا به چرخش ماه به دور زمین در میلیاردها سال پیش منجر شده است. بسیاری از آنچه محققان درباره خاستگاه ماه و ژئولوژی آن می‌دانند، از تجزیه و تحلیل سنگ‌هایی به دست…