به‌زودی تشخیص سه نوع خطرناک سرطان با یک قطره خون ممکن می‌شود

به‌زودی‌ روزی فرا خواهد رسید که آزمایشی جدید مبتنی بر هوش مصنوعی بتواند تنها با بررسی یک قطره خون خشک‌شده، سه نوع سرطان مهم را با سرعت و دقت بالا تشخیص دهد. این ابزار آزمایشگاهی در آزمایش‌های اولیه موفق…

چهارمین رنگ‌باختگی انبوه مرجان‌ها از جمله در خلیج فارس در جریان است

۱ مرجان‌های دریایی اطراف جهان به دلیل موج بی‌سابقه گرما در اقیانوس‌ها درحال رنگ باختگی و حتی مرگ هستند. به گفته سازمان علوم اتمسفری و اقیانوسی آمریکا، نوآآ، گرمای اخیر به چهارمین رویداد انبوه رنگ…