لائوتسه

بر اساس مدارک تاریخی بدست آمده لائوتسه به احتمال زیاد یکی از اولین فلاسفه مشهور چینی در زمان سلسله جو در حدود پنج یا شش قرن قبل از میلاد مسیح بوده، وی در ایالت «چو»…