اعتماد‌ به‌ نفس بیشتر با استفاده کمتر از شبکه‌های اجتماعی

درباره اثرات مخرب استفاده از شبکه‌های اجتماعی تحقیقات گسترده‌ای انجام شده است. مطالعات جدید نشان می‌دهد، حتی یک هفته استفاده نکردن از این شبکه‌ها، اعتماد‌ به‌ نفس و نگرش زنان جوان را نسبت به بدن…